Bibliotek

Alle elever har rett til et særskilt tilrettelagt bibliotektilbud. Biblioteket er en funksjon, ikke bare et sted, og bibliotekarens oppgave er å skreddersy tilbudet etter skolens behov. Her får du ikke bare tak i den informasjonen du trenger, du får også hjelp og veiledning for å bli flinkere og mer selvstendig i arbeidet med å finne, vurdere og å bruke kilder på en god måte. Biblioteket er en del av skolens pedagogiske tilbud.

Biblioteket holder til i lyse og innbydende lokaler i administrasjonsbygningen på Kongsgård. Arbeidsplassene med utsikt til Breiavannet er populære blant elevene, og for dem som trenger det, har vi stille lesesal og gruppearbeidsplasser i middelalderkjelleren.

Foto Elisabeth T+©nnessen (24)
Kontaktperson