Generell informasjon

Ved skolestart vil vi sikre at vi har registrert korrekt kontaktinformasjon på alle elever. Hvis du fyller 18 i løpet av skoleåret, trenger vi i tillegg ditt samtykke til å sende varsel på epost i forbindelse med manglende grunnlag for vurdering eller fare for nedsatt karakter i orden eller oppførsel.

Dere må også bekrefte at dere har lest og forstått retningslinjene for lån av lærebøker hvert år.