Krav for opptak til utdanning ved universitet og høgskole

Litt om krav for opptak til utdanning ved universitet og høgskole:

Generell studiekompetanse gir rett til å søke opptak ved universitet eller høgskole.

Spesiell studiekompetanse kalles det når det kreves bestemte programfag fra videregående skole for å kunne søke

Eksempler:

  • Ingeniørstudier  : matematikk R1 og R2 + fysikk 1
  • Medisinstudier  : (matematikk R1 eller matematikk S1 og S2) + fysikk 1 + kjemi 1 og 2
  • Masterstudier i økonomi  : matematikk R1 eller matematikk S1 og S2
  • Realfagstudier  : (matematikk R1 eller matematikk S1 og S2) + (matematikk R2 eller fysikk 2 eller kjemi 2 eller biologi 2)

Mer informasjon om dette:
 www.utdanning.no
 www.studievalg.no 
 www.samordnaopptak.no