Leksehjelp

Stavanger Røde Kors har i flere år hatt tilbud om leksehjelp for elever i videregående skole samt elever på voksenopplæring. Leksehjelpen drives av over 60 dyktige, trygge, voksne, frivillige leksehjelpere som alle har høyere utdanning. Over 50% av dem er sivilingeniører eller tilsvarende.

Leksehjelpen for VGS finner du på:

Stavanger Bibliotek, Sølvberget, Kultur biblioteket i 2.et. Mandag t.o.m. torsdag fra kl 17 – 19.

For spørsmål om tilbudet, ta kontakt med Stavanger Røde Kors på tlf 51 52 50 38 v/Silje Rishaug Hansen eller  stavanger@redcross.no