PIS - Internasjonal solidaritet

Prosjekt Internasjonal Solidariet (PIS) er en aksjon som sikter mot arbeid for mennesker i palestinske flyktningeleire i Libanon og på Vestbredden. Elevrådet var selv med å opprette prosjektet i 2003–04.

Prosjektet støtter Shatilaleiren ved Beirut i Libanon og har som tema for dette engasjementet Health, Activity and Learning (HAL) Leiren ble etablert i 1948 som en midlertidig FN leir (UNWRA) for palestinske flyktninger fra Israel. Leiren er der fortsatt, og er i dag mangedoblet i innbyggertall på samme arealet. Overbefolkning er bare blitt verre de siste årene med flyktningkrisene i regionen. Leiren er et krevende oppvekstmiljø for barn og ungdom.

Vi støtter en barneskole i denne leiren, som flere år har fått bistand fra PIS. En barnehage samt et opplegg med fotball i fritida for barn og unge i leiren støttes også. I tillegg til disse prosjektene støtter vi også en ambulanse i området. Den er kjøpt inn og drives med støtte fra oss!

Prosjektet støtter Aidaleiren på Vestbredden. Leiren er en flyktningeleir for palestinere opprettet i 1948, og er en leir som fortsatt eksisterer. Leiren er planløst utvidet i takt med at nye generasjoner kommet til i løpet av tiårene den har eksistert, og det er krevende omgivelser å leve og vokse opp i.  

Vi støtter Al Rowwad-senteret i leiren, som gjennom år har bygget opp en liten «oase» av ulike aktiviteter spesielt rettet mot barn og ungdom. Senteret har ulike danse- og musikkaktiviteter og opplæring, et bibliotek, en radiostasjon og flere tilbud for lek og fysisk aktivitet. Under mottoet «Beautiful Resistance» bygger senteret på en ide om at det å bygge identitet på egne tradisjoner og kultur gjør noe positivt med livskvaliteten, og gir en retning for å ta vare på en stolt palestinsk identitet også for fremtidige generasjoner.