Kapret bronse i NM

Kapret bronse i NM

Hodet er fylt av filosofi. Det tilhører Max McGregor.

Et essay om kunnskap og makt ga Maximillian McGregor tredjeplass i tenketevling.

- I fjor ble jeg nummer fem, så dette er et greit sprang oppover, sier Maximillian McGregor, i en kommentar til bronsemedaljen han erobret i NM i filosofi for elever på videregående. Max, som han kalles til daglig, da en ofte har dårlig tid, går i 3STC på katedralskolen.

Også Harry Lewis Lawford fra vår skole nådde finalen i Oslo etter en kvalifiserende første runde, men han havnet ikke blant de ti beste og fikk ingen nærmere plassering. Likevel: en meget respektabel prestasjon. Gullmedaljen i NM gikk til Jakob Jarnes fra Kristiansand.

Is knowledge power? Slik lød spørsmålet de rundt 30 finalistene skulle svare på. Siden de beste besvarelsene sendes til en internasjonal konkurranse, måtte det skrives et essay på engelsk i løpet av fire timer.

Og hjelpemidlene? Kun en norsk-engelsk ordbok. Dermed måtte Max benytte seg av filosofiske teorier han hadde i hodet, og dem er det formodentlig mange av.

Svaret hans på spørsmålet i oppgaven lød slik, i avslutningen av essayet: Nei, kunnskap er ikke makt. Tvertimot, makt er kunnskap.

- Det vi lærer, nærmere bestemt hva det er mulig for oss å lære, avgjøres av maktforhold. Blant annet setter språket grenser for kunnskap. I tillegg finnes det jo ytre begrensninger. Dermed blir kunnskapen subjektiv, sier Max.

Til høsten skal han studere filosofi på Universitetet i Bergen. Hvorfor er han så oppslukt av filosofi, som egentlig betyr kjærlighet til visdom?

- Filosofien gir en følelse av mestring. Dessuten er den en åpen vitenskap; mye faller inn under den, og det liker jeg godt.

- Svein Arne Rørosgaard er læreren din i filosofi på katedralskolen. Har han inspirert deg?
- Du skal ikke se bort ifra at Svein Arne brenner for faget, avslutter Max.

Del denne artikkelen på:

This paper shows real originality and creativity in the way the author links the concepts of knowledge and power. Well written, with a nice philosophical twist.

Medaljekomiteens leder, professor Bjørn Ramberg (UiO), om Max sitt essay.