Elevundersøkelsen 2020

Undersøkelsen er et viktig grunnlag for å følge opp arbeidet med elevenes læringsmiljø.  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er lovpålagt å gjennomføre undersøkelsen på Vg1, men i Rogaland gjennomføres undersøkelsen på alle trinn hvert år.

I undersøkelsen gir elevene sin vurdering av læringsmiljøet, vurderingspraksis m.m. Undersøkelsen er et viktig grunnlag for å følge opp arbeidet med elevenes læringsmiljø. 

Her er det informasjon om undersøkelsen: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#dette-skal-dere-informere-respondentene-om

Og link til spørsmålene i undersøkelsen.: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#sporsmalene-i-undersokelsene»

Til toppen