Elevundersøkelsen 2022

Årets undersøkelse gjennomføres på skolen i perioden 08.11 – 20.12.2022. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er lovpålagt å gjennomføre undersøkelsen på Vg1, men i Rogaland gjennomføres undersøkelsen på alle trinn hvert år.

 

I undersøkelsen gir elevene sin vurdering av læringsmiljøet, vurderingspraksis m.m. Undersøkelsen er et viktig grunnlag for å følge opp arbeidet med elevenes læringsmiljø. 

Mer informasjon om undersøkelsen finner dere hos Udir. Du kan blant annet lese informasjon om de ulike temaene som er inkludert i undersøkelsen og også spørsmålene i undersøkelsen.