Foreldre-/foresattemøte om russetiden

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og fylkesvaraordfører inviterer til foreldre-/foresattemøte om russetiden.

Onsdag 4. desember kl. 19.00-20.30, Gand videregående skole.

Tema: Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?

Program:

  • Fylkesordfører Marianne Chesak
  • Fylkesdirektør opplæring Joar Loland
  • Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland
  • Erfaringsrapport russen 2019, Anette Frøyland politiet, Klara Øverland UIS
  • Russ, rus og helse v/helsesjukepleier
  • Våre erfaringer, hva kan foreldre gjøre v/Uteseksjonen, Thomas Stensland
  • Appell v/russe og vise president for Bryne vgs, Regina Sele, Magnhild Ege Lode
  • Oppsummering, leder av Opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal

  

Til toppen