Invitasjon til fagsamtale med faglærerne

Vi inviterer med dette fagsamtaler for foresatte og elever i Vg1 og Vg2

 • Vg2 MD: Tirsdag 17. november, kl. 18.00 – 20.00
  (påmelding innen 16.11, kl. 14.00)
 • Vg1 MD: Torsdag 19. november, kl. 18.00 – 20.00
  (påmelding innen 17.11, kl. 14.00)
 • Vg2 ST: Tirsdag 24. november, kl. 18.00 – 20.00
  (påmelding innen 22.11, kl. 14.00)
 • Vg1 ST: Torsdag 26. november, kl. 18.00 – 20.00
  (påmelding innen 24.11, kl. 14.00)

Video med  orientering fra rådgivere vedrørende fagtilbudet for neste skoleår, er tilgjengelig via link nederst på siden. Der er det også mulighet til å sende inn spørsmål.

På overnevnte datoer inviterer vi til individuell samtale med kontaktlærer og faglærere om

 • Hvordan det går i fagene
 • tilbakemelding til skolen

Dersom dere ønsker slik samtale med en eller flere lærere må dette avtales på forhånd. For at vi skal få en god avvikling av samtalene med kontakt-/faglærerne ber skolen om at:

Svar i spørreskjema under for å få tidspunkt for den enkelte samtale. Navnet på eleven og elevens klasse må oppgis. Det avsettes 10 minutter per samtale. E-post med bekreftelse på oppsatt tid sendes når vi har mottatt påmeldingen.

Gjennomføringen skjer via telefon eller videokonferanse (Microsoft Teams).

Informasjonsfilmer og "spørsmål & svar"

Hjertelig velkommen!

Til toppen