Nytt skoleadministrativt system - ViS

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS blir tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart. 

Målet med VIS er å legge til rette for å møte skolens framtidige behov ved å: 

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere skoleadministrasjon – gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt 
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

VIS blir etter hvert tatt i bruk av alle fylkeskommunene i landet. Akershus fylkeskommune tok systemet i bruk skoleåret 2019/2020. Skoleåret 2020/2021 er det Rogaland, Innlandet og Viken som tar systemet i bruk. 

Tilgang for elever

Ved skolestart får nye elever en SMS med informasjon om å aktivere sin bruker. Denne brukeren gir tilgang til ulike tjenester som skolen bruker. Vg2/3-elever bruker sin eksisterende brukerkonto.  

Elever bruker Feide for å logge seg på VIS. 

Pålogging til VIS

Introduksjonsvideo for elever

Tilgang for foresatte

Foresatte til elever under 18 år vil få tilgang til kontaktopplysninger, fravær, læreplaner og timeplan i VIS. 

Arbeidet med tilgangen til foresatte i VIS pågår, men er dessverre forsinket.

Målet er å få på plass tilgangen til foresatte så raskt som mulig. Vi kan dessverre ikke gi en eksakt dato, men jobber for at tilgangen skal være på plass innen høstferien. Vi beklager forsinkelsen.

Midlertidig registering av kontaktopplysninger

Praktisk betyr det at registering av kontaktinformasjon til foresatte foreløpig ikke er mulig i VIS

Skolen har laget en midlertidig ordning for registering av kontaktinformasjon (e-post og mobilnummer) til foresatte for å sikre samarbeidet mellom skole og hjem. Dette gjelder KUN for foresatte til elever under 18 år.  

Kontaktinformasjonen som er midlertidig registrert i våre systemer blir slettet når tilgangen i VIS er klar.

Vi gir nærmere informasjon så snart tilgangen til foresatte er klar, med oppdatert informasjon om innlogging og tilganger.

Les om behandling av personopplysninger i personvernerklæringen

Visma InSchool (VIS) VIS i Rogaland

Til toppen