Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

I forbindelse med smittevernberedskap knyttet til spredning av koronaviruset, er det besluttet å gjøre unntak fra bestemmelse om fraværsgrensen. Dette er for å ikke presse elever som er litt syke til å komme på skolen. Unntaket gjelder hele skoleåret 2020/2021.

Alt fravær som skyldes helseårsaker kommer ikke på vitnemålet og teller ikke som fagfravær (10% regelen). Det føres i ViS med en fraværskode som indikerer at det ikke blir talt opp (Kode R). Det er krav om egenmelding for registrere fraværet. 

Egenmelding:

  • Du melder fra via ViS til kontaktlærer hver fraværsdag.
  • Du som er under 18 år får foresatte til å sende epost eller sms til kontaktlærer med egenmelding som gjelder fraværsperioden. Slik melding sendes hver dag.

Udirs side om koronasituasjonen

Til toppen