Andre ansatte

Andre ansatte
Navn Tlf.jobb Stilling
Bergevik, Trond 930 39 351 Driftsleder Kongsgård
Bru, Håkon 479 04 635 Lærling IKT
Gytri, Tine 51 84 63 13 Saksbehandler
Hop, John Christian Lærling renhold
Kolnes, Hilde Synnøve 51 84 63 14 Konsulent
Larsen, Eivinn Arne Jensen Lydtekniker
Lyse, Gaute 959 44 060 Driftsleder Bjergsted
Maberg, Merethe Lyskunstner
Mauritzen, Øystein 51 84 63 09 Renholdsleder
Muhudin, Fahad 51 84 63 02 Lærling kontor
Osestad-Schiz, Christiane 51 84 63 12 Bibliotekar
Skjong, Tunanjai   Renholder
Tadese, Ehite   Renholder
Ueland, Anders 48 31 71 71 IKT-tekniker
Vatne, Ida Mikkelsen 51 84 63 02 Konsulent
Til toppen