Andre ansatte

Andre ansatte
Navn Tlf.jobb Stilling
Ashraf, Ehsan Lærling IKT
Bergevik, Trond 930 39 351 Driftsleder
Borgersen, Siri Giske Konsulent
Bru, Håkon Lærling IKT
Espedal, Sara Lærling kontor
Gytri, Tine Førstekonsulent
Kolnes, Hilde Synnøve Konsulent
Lura, Kaja Julie Lærling renhold
Meidell, Monica Jeanet Syre Renholdsleder
Nilo, Leikny Administrasjonsleder
Osestad-Schiz, Christiane Bibliotekar
Skjong, Tunanjai   Renholder
Sohl, Espen Lærling Drift
Soriano, Refan Bolagao Renholder
Ueland, Anders 48 31 71 71 IKT-tekniker
Zetterstrøm, Irene Rolo-Os Renholder
Til toppen