Andre ansatte

Andre ansatte
Navn Tlf.jobb Stilling
Bergevik, Trond 930 39 351 Driftsleder Kongsgård
Bru, Håkon 479 04 635 Lærling IKT
Gytri, Tine Saksbehandler
Hop, John Christian Lærling renhold
Kolnes, Hilde Synnøve Konsulent
Larsen, Eivinn Arne Jensen Lydtekniker
Lyse, Gaute 959 44 060 Driftsleder Bjergsted
Maberg, Merethe Lyskunstner
Mauritzen, Øystein Renholdsleder
Muhudin, Fahad Lærling kontor
Osestad-Schiz, Christiane Bibliotekar
Skjong, Tunanjai   Renholder
Tadese, Ehite   Renholder
Ueland, Anders 48 31 71 71 IKT-tekniker
Vatne, Ida Mikkelsen Konsulent
Til toppen