Andre ansatte

Andre ansatte
Navn Tlf.jobb Stilling
Bergevik, Trond 930 39 351 Driftsleder
Bru, Håkon Lærling IKT
Gytri, Tine Førstekonsulent
Hendry, Mona Isabella Lærling kontor
Hop, John Christian Lærling renhold
Kolnes, Hilde Synnøve Konsulent
Landor-Larsen, Hanne Lise Lærling kontor
Mauritzen, Øystein Renholdsleder
Meidell, Monica Jeanet Syre Renholder
Nilo, Leikny Administrasjonsleder
Osestad-Schiz, Christiane Bibliotekar
Skjong, Tunanjai   Renholder
Soadal, Nadifo   Renholder
Sohl, Espen Lærling Drift
Soriano, Refan Bolagao Renholder
Soriano, Refan Bolagao Renholder
Ueland, Anders 48 31 71 71 IKT-tekniker
Vatne, Ida Mikkelsen Konsulent
Zetterstrøm, Irene Rolo-Os Renholder
Til toppen