Korona

Skolen følger situasjonen nøye og forholder oss til gjeldende regler fra myndighetene. Skolen er på gult nivå. På fylkets felles side for alle videregående skoler finner du mer informasjon.

Informasjon til elever og foresatte.

 

Smitteplakat for trafikklysmodellen

Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Minst en meter avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner, elever deles i mindre grupper, oppmøte på alternerende dager
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Utenfor klasserommet skal elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger, digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser kan ha undervisning sammen
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger

 

Er du syk

Er du syk, skal du føre fravær i ViS og gi beskjed til kontaktlærer via SMS/Itslearning/e-post. Er du under 18 år, skal foresatte sende en e-post eller SMS til kontaktlærer om sykdomsfraværet. Egenmelding som dette skal gis kontaktlærer hver dag. Dette gjelder foreløpig fram til 1.november. Er du hjemme som følge av luftveisymptomer som er forenelig med korona, skal du ha negativ test før du kommer tilbake til skolen. Så lenge du har testet negativt for korona, kan du ha restsymptomer. Se ellers informasjon gitt av Udir

Er du bare litt syk eller evt. i karantene  

Er du bare litt syk eller evt. i karantene, kan du etter avtale med faglærerne dine gjøre «organisert studiearbeid». Dette kan være oppgaver, lesing eller læringsoppdrag, slik at du kan følge fagets progresjon så langt det er mulig. Du har ansvar for å være i dialog med lærere dine, og lærerne har ansvar for å legge til rette for at du kan gjøre skolearbeid hjemme.  

Vurderinger

Vurderinger: Er du syk og borte fra skolen, vil du ikke kunne delta på vurderinger og læreren sender varsel. Er du bare litt syk eller i karantene, kan det hende at du kan ha vurdering hjemme. NB! Du må melde faglærer før vurderingen, senest samme morgen, og være i dialog med faglærer for hvordan vurderingen skal gjennomføres. Om du ikke gjennomfører vurderingen, uavhengig av årsak, skal faglærer sende varsel om manglende vurderingsgrunnlag. Er du syk og ikke i stand til å ha vurdering hjemme på grunn av sykdom, skal du også varsle faglærer om sykdom og fravær fra vurdering. 

Om faglærer er syk eller i karantene

Om faglærer er syk eller i karantene: Ved lett sykdom eller karantene kan det hende at faglærer har undervisning hjemmefra. Dette kan være forelesning via teams eller kontakt med klassen på andre måter, eksempelvis oppgaver med mulighet for å samtale med lærer ved spørsmål. Ved lærers sykdom/fravær kan oppmøte registreres av avdelingsleder/kontoret i klasserommet. 

Samtykke for streaming av undervisning

Samtykke for streaming av undervisning: Det er ikke tillatt å streame undervisning fra klasserom om du og andre elever ikke har samtykket. Kontaktlærer holder på å samle inn ulike samtykker. Skjema for skolens ulike samtykker ligger i hver sin mappe under ressurser i et fag som heter «Samtykke». I starten av hver undersøkelse er det grundig forklart hva samtykke gis til, og hva informasjonen skal brukes til. En kort forklaring: 

1. Benyttes dersom prøvemodus i Itslearning skal benyttes (ikke vanlig) 

2. For elever over 18 år som vil tillate at vi fortsatt samarbeider med foresatte 

3. For å legge inn bilder av elevene i ViS (til f.eks. klassekart med bilder) 

4. Typisk til Instagram, Facebook og hjemmeside 

5. F.eks. streaming av undervisning i teams, eller delta hjemmefra på teams med bilde/lyd. 

Kontaktinformasjon foresatte

Kontaktinformasjon foresatte: Personvernhensyn tilråder at eleven og ikke foresatte selv legger inn informasjon om sine foresatte. Dette gjøres i forms og krever at eleven er pålogget (o365). Dette er en midlertidig løsning inntil foresatte kan logge seg på ViS.

Mer informasjon

Udir Rogaland Fylkeskommune FHI

 

Til toppen