Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse så tidlig som mulig iløpet av skoleåret, men ikke senere enn 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver.