Videregående skole

Tilgang til VIS for foresatte

Fra og med 13/10 kan foresatte til de som er under 18 år logge seg inn i VIS og registrere kontaktinformasjon.

Mer info om foresattilgang i VIS

Møter for foresatte

Årets møter for foresatte vil være i en annen form enn normalt. Mer informasjon om dette kommer senere. Følgende datoer er satt opp:

17.nov 18-20: VG2 MD 

19.nov 18-20: VG1 MD 

24.nov 18-20: VG2 ST 

26.nov 18-20: VG1 ST

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Skolens informasjon om korona

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Rogaland fylkeskommune inviterer til foreldremøte for årets russ

 • Det fysiske møtet på Gand 27/10 er avlyst.
 • Det blir digitalt møte 29/10 kl.18.00

Mer informasjon

Aktuelt

 • Lærer Live Fagerli har mistet bakkekontakten, noe (f.v.)  Dina, Erle og Vilde legger merke til. Breddeidrett ble høydeidrett
  -Eg kommer til å pissa på meg, sa jenta da hun så opp i taket.Mer enn 20 meter over gulvet henger et digert nett. Opp dit skal jenta og hennes skolekamerater klatre. Så skal de hoppe og danse i maskene som angivelig er sterke. De skal tåle en...
 • Elevundersøkelsen 2020
  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er lovpålagt å gjennomføre undersøkelsen på Vg1, men i Rogaland gjennomføres undersøkelsen på alle trinn hvert år.
 • Leikny Nilo (t.v.) mottok telefoniske nødrop fra Kari Klæboe Koksvik. Først gikk alarmen, så kom røykdykkerne
  Det ble et ellevilt konfselskap på Kongsgård. I hovedrollen: dramalærer Kari Klæboe Koksvik. I en viktig birolle: avdelingsleder Leikny Nilo.
 • Fra loftsvinduet i huset bak ham firte Jarleiv Hauge seg ned i branntau. Den gang manglet tilbygget, så veggen var slett helt ned til bakken. Her gikk Jarleiv på veggen
  Han var hybelboer mens han gikk på Katedralskolen på 70-tallet. Les om hva Jarleiv og dagens hybelboere har opplevd. Navn: Jarleiv Hauge.Yrke: Lektor på Katedralskolen.Utdanning: Cand. polit.Karriere: Var i 20 år forsker på Rogalandsforskning...
 • Den internasjonale gruppen Karloma opptrer på et fransk kultursenter i Øst-Jerusalem. Fra venstre Heather Bursheh på fløyte (opprinnelig fra Shetlandsøyene, men gift og bosatt i Palestina), Youssef Hbeisch på perkusjon (tilhører folkegruppen druserne, bosatt i Paris), Øystein Bru Frantzen på bass og Ahmad Al Khatib på strengeinstrumentet oud (palestiner oppvokst i Jordan, men bor og underviser på universitetet i Göteborg). Nasser Salameh på perkusjon mangler på bildet (palestiner bosatt i Amman, Jordan). Har bodd i seks land, snakker åtte språk
  Øystein Bru Frantzen er Katedralskolens mest internasjonale lærer. Han synes nordmenn er litt selvgode og mener at lille du og jeg kan bidra til mellomfolkelig forståelse.
 • En trygg og inkluderende russetid for alle
  NB: det fysiske møtet er avlyst. Kun det digitale møtet 29/10 blir gjennomført. Rogaland fylkeskommune inviterer til foreldremøte for årets russ den 27. oktober 2020.
Til toppen