Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styr Bordtennis - ett av miljøtiltakene som elevrådet står bak  e

Skoleåret 2020/2021:

 

Navn 

Klasse 

Leder 

Tayka N. Råke-Lundgren

2MDG

Nestleder 

Tobias Jordbrekk

2STA