Elevråd

  • Representerer elevenes syn
  • Har dialog med administrasjonen og rektor
  • En representant for hver klasse velges i begynnelsen av skoleåret
  • Møtes annenhver uke
  • Velger selv leder, nestleder og styr Bordtennis - ett av miljøtiltakene som elevrådet står bak  e

Skoleåret 2020/2021:

Elevrådsstyret
* Skoleåret 23/24 Klasse
Leder Peder Krokedal 2MDG
Nestleder Marita Mæhle 2MDF
Vg1-representant Olene Helland 1STA
Vg3-representant Silje Tørring 3STE
Kongsgård-representant Sunniva Ovidia Sandsmark 2STD
Styremedlem Felix Stangeland 1MDF
Styremedlem Erika Frick-Williams 3STC
Varamedlem Sondre Espedalen Egeland 2STC
Varamedlem Sofie Gismervik Andersen 2STE