Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representert.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU 2022/2023:

Representanter for elevene:
Tayka N Råke-Lundgren (elevrådsleder)
Tobias Jordbrekk
Sunniva Ovidia Sandsmark
Ragnhild Folgerø Faret

Representant for fylkeskommunen:
Grethe Maria Mahan (rektor)

Representant for ledelsen:
Leikny Nilo

Representant for ansatte:
Jostein Tjensvoll

Elevkontakt u/ stemmerett:
Jon Skrudland