Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

SMU 2020/2021:

Representanter for elevene:
Joakim Furuly (elevrådsleder)
Amal Ahmed Abdulwahab Al-Samarray
Hanne Marie Qvindesland
Maria Erdal Jørgensen

Representant for fylkeskommunen:
Grethe Maria Mahan (rektor)

Representant for ledelsen:
Leikny Nilo

Representant for ansatte:
Jostein Tjensvoll

Elevkontakt u/ stemmerett:
Jon Skrudland

Til toppen