Søk godkjenning av fremtidig fravær

Det er ikke noe som heter permisjon i skolen, kun dokumentert og udokumentert fravær. Ved planlagt fravær kan det søkes om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon. Feriereiser er normalt sett ikke dokumentert fravær. 

Last ned skjema under og fyll ut. I tillegg til å levere/sende dette til kontaktlærer, skal du også sende dette til camilla.wirtti@skole.rogfk.no, som behandler søknaden.

Du må innhente samtykke fra alle berørte faglærere før du sender søknaden. I eposten med søknaden må du bekrefte hvilke faglærere du har fått samtykke fra. 

Søknadsskjema

Dokumentasjon knyttet til fravær (sykemelding over fire dager, erklæringer/uttalelser fra behandlere i forbindelse med for eksempel kroniske eller langvarige tilstander), sendes elektronisk til fylket gjennom eDialog. Forsendelsen merkes med Stavanger katedralskole og saksbehandler Solveig Isaksen Hagen.

Fratrekk av fravær på vitnemålet kan søkes om i VIS under "Mine søknader". Det kan kun søkes om fratrekk for hele dager, og dokumentasjon på fraværet må legges ved i søknaden. Det kan søkes om fratrekk for inntil ti dager per skoleår.

Du kan lese mer om fravær på Udir sine sider om temaet.

Artikkelliste