Søk godkjenning av fremtidig fravær

Det er ikke noe som heter permisjon i skolen, kun dokumentert og udokumentert fravær. Ved planlagt fravær kan det søkes om forhåndsgodkjenning av dokumentasjon. Feriereiser er normalt sett ikke dokumentert fravær. 

Last ned skjema under, fyll ut og send via epost til tine.gytri@skole.rogfk.no.

Søknadsskjema

Du må innhente samtykke fra alle berørte faglærere før du sender søknaden. I eposten med søknaden må du bekrefte hvilke faglærere du har fått samtykke fra.

Dokumentasjon knyttet til fravær (sykemelding over fire dager, erklæringer/uttalelser fra behandlere i forbindelse med f.eks. kroniske eller langvarige tilstander), sendes elektronisk til fylket gjennom eDialog. Forsendelsen merkes med Stavanger katedralskole og saksbehandler Solveig Isaksen Hagen.

Til toppen