Dokumentasjon ved tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging av skolehverdag og eksamen? Vi trenger dokumentasjon for å kunne behandle søknaden din. 

For søknad om fritak fra opplæring eller vurdering med karakter i skriftlig sidemål og kroppsøving, må du opprette søknad i Visma (VIS), under menypunktet "Mine søknader". Andre tilrettelegginger ber vi deg sende søknad i brevs form. 

For sikker innsending av dokumentasjon, bruker du eDialog. Forsendelsen merkes med Stavanger katedralskole og saksbehandler Solveig Isaksen Hagen.

Dokumentasjon knyttet til fravær (sykemelding over fire dager, erklæringer/uttalelser fra behandlere i forbindelse med f.eks. kroniske eller langvarige tilstander), skal også leveres gjennom eDialog.

Artikkelliste