PIS - Prosjekt internasjonal solidaritet

Gamlebyen i Battir. - Klikk for stort bildeGamlebyen i Battir. Landsbyen med ca 4000 innbyggere ligger utenfor Betlehem på vestbredden, helt på grensa mot Israel, ca 6 km i luftlinje sør for gamlebyen i Jerusalem. De aller fleste videregående skoler deltar i et internasjonalt solidaritetsprosjekt. Dette er forankret i læreplanen, både i den overordna delen med menneskerettigheter som en universell verdi, etisk bevissthet og kritisk tenkning, men også i kompetansemål for mange av faga ved skolen. Slik blir solidaritetsprosjektet viktig som del av det elever ved skolen tar med seg videre i livet.

Stavanger katedralskole har i samarbeid med Sandnes vgs rettet fokuset mot Israel/ Palestina, der målet ved siden av å lære om konflikten og hvordan unge lever i en annen del av verden, også er å støtte ulike prosjekt blant barn og unge på Vestbredden. Gjennom dette arbeidet er målet å bevisstgjøre elevene om kjerneverdiene samfunnet vårt er bygget på. FN-sambandet: Om konflikten

Katedralskolen har startet et nytt prosjekt rettet mot ungdommer i landsbyen Battir. Her får elevene innsikt i levekår og dagligliv for innbyggerne, og blir også kjent med den enkelte ungdommen. Gjennom den årlige innsamlingsaksjonen støtter elevene våre ulike formål rettet mot ungdom, som ulike kurs i engelsk, turisttjenester, fritidsaktiviteter og muligheter for å skape sin egen jobb i landbruk, markedsføring og annet.

Engasjerte ungdommer i Battir  - Klikk for stort bildeEngasjerte ungdommer i Battir. Skolen vektlegger at solidaritetsarbeidet innebærer å lære om, møte ulike perspektiv på konflikten, og at det er mennesker med sin historie på de ulike sidene av konflikten. Prosjektet skaper stort engasjement blant skolens elever, og ulike aktiviteter og arrangementer gjennomføres ved skolen gjennom året.

Klikk for stort bildeUngdommer tar i et tak for felles framtid.

  Klikk for stort bildeSkolen støtter arbeidet med restaurering av og dyrking i terrasser for å utvikle det tradisjonelle landbruket.   

Til toppen