Mona måtte skuffe en lærelysten mann

Varierte arbeidsoppgaver i et godt miljø. Det er attesten Mona Isabella Hendry gir Stavanger katedralskole som arbeidsted for en lærling.    ​​​​​​Lærling på Stavanger katedralskole

Navn: Mona Isabella Hendry

Alder: 23 år

Bosted: Bryne

Yrke: Lærling på Stavanger katedralskole i kontor- og administrasjonsfaget

Bakgrunn: To år på Gand videregående, først på linjen for salg og samferdsel, så på salg, service og sikkerhet. Et års læretid på Åkrehamn vgs før hun flyttet sørover. Skal opp til fagprøven til sommeren.

Mannen som steg inn i det ærverdige administrasjonsbygget på Kongsgård, hadde et dyptfølt spørsmål. Han stilte det til lærling Mona Isabella Hendry i ekspedisjonen.

- Var det mulig å få begynne på skolen og følge undervisning i engelsk?

Da måtte Mona Isabella stusse. Lærelyst er vel og bra, men mannen var noe sent ute til å begynne på Katedralskolen. Han måtte vel være seksti år. Minst.

Å si rett ut at mannen var for gammel, hadde ikke Mona Isabella hjerte til. Isteden ba hun ham pent om å henvende seg til administrasjonen i Rogaland fylke, som eier og driver de videregående skolene.

-I denne jobben får jeg mange slags spørsmål, og det bidrar til å gjøre jobben variert og trivelig, forteller lærlingen. Elever og lærere søker hjelp og veiledning, hun sitter på sentralbordet, hun skriver eposter og bestiller varer.

-De som har ansvar for meg her, er veldig hyggelige, og de er flinke til å gi meg arbeidsoppgaver av mange slag, slik at jeg skal være godt forberedt til fagprøven. Ikke minst må jeg finne ut av en del ting selv, og dermed blir jeg selvstendig. At jeg jobber på to steder, på Kongsgård og i Bjergsted, gir fin avveksling, synes forteller Mona Isabella.

I 3-4 dager rett før sommeren skal hun vise hva hun er god for etter to års læretid. Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del. I tillegg skal hun holde en framføring der hun gjør rede for hvordan hun grep an den teoretiske delen.

Når fagprøven forhåpentlig er bestått, hva skjer?

-Da har jeg en utdanning og vil søke jobb. Planen er etter hvert å bli yrkesfaglærer i salg og service, sier Mona Isabella Hendry.