Forsert løp

Stavanger katedralskole tilbyr forsert løp. Det betyr at elever kan ta fag fra høyere nivå. Det er spesielt tilrettelagt for at elever som har tatt matematikk 1T mens de gikk på ungdomsskolen kan fortsette og forsere matematikk og eventuelt ta matematikk på universitetet når de går Vg3 hos oss. Forsert løp kan være inspirerende og motiverende for høyt presterende elever med god arbeidskapasitet.

Christiane hjelper elever i biblioteket - Klikk for stort bildeHvilke fag tilbys?
For ungdomsskoleelever tilbyr vi matematikk 1T. Elever følger undervisningen sammen med ordinære matteklasser. For vgs-elever er det tilrettelagt for at du kan ta R1 matte i vg1 og R2 i vg2. I tillegg vil det i mange tilfeller kunne la seg gjøre å følge et realfag eller engelsk fra Vg2 mens du går i Vg1 dersom du har tatt naturfag eller engelsk fra vgs. mens du var elev på ungdomsskolen.

Hvem får plass?
Elever avtaler med sin ungdomsskole som kontakter Kongsgård og så gjør vi en skjønnsmessig vurdering om utveksling kan la seg gjennomføre.

Ta fag på universitetet.
Vi har et samarbeid med Universitetet i Stavanger. Elever som har forsert fag kan dermed ta utvalgte fag fra UiS mens de går Vg3.