Løst innhold

Til forsiden

Stavanger katedralskole har et bredt og variert tilbud innen språk- og samfunnsfag. Vi ønsker at du skal velge fagkombinasjon etter dine egne interesser! Flere av fagene vi tilbyr, finner du faktisk ikke på så mange andre skoler, verken i Rogaland eller landet ellers. Våre programfag gir deg et godt innblikk i tilsvarende fag på universitet og høyskole.

Siden høstens foreldremøter ikke ble gjennomført fysisk er det her mulighet for å se informasjonsvideoer og stille spørsmål.

Buss

All busstrafikk i Rogaland er berørt av streiken fra og med 26. september, og med det mulighetene for elever og ansatte til å komme på skolen.

 

Nasjonale råd som ble innført 24/3 

Det ble som kjent innført en del nasjonale råd og forskrifter i forkant av påsken som foreløpig gjelder til 12/4. Et av disse rådene er å holde 2 meter avstand der man tidligere holdt 1 meters avstand. Dette gjelder ikke i skolen, da det vil vanskeliggjøre driften. Opplæring er vurdert som viktigere enn dette rådet. Som tidligere gjelder det at man skal holde en meters avstand i alle situasjoner utenom undervisning når skolen er på gult nivå.

Oppdatert veileder gjeldende fra 12/4
Utdanningsdirektoratet publiserte en oppdatert veileder for smittevern i videregående opplæring 24/3. Den finner du her: Oppdatert veileder for smittevern

 

Skolen følger situasjonen nøye og forholder oss til gjeldende regler fra myndighetene. Skolen er på gult nivå. På fylkets felles side for alle videregående skoler finner du mer informasjon.

Informasjon til elever og foresatte.

Skolestart , mandag 17.august:

  • Vg1 elever: Alle møter i skolegården på Kongsgård kl. 09:00
  • Vg2 elever: Alle møter i skolegården på Kongsgård kl. 10:00
  • Vg3 elever: Møter rett til klasserom kl. 08:30 (romoversikt)

Vi planlegger bokutlevering første skoledag, husk derfor å ta med skolesekk, hengelås (til bokskap) og matpakke når du kommer den 17.august.

NB! Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning , skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Hvilke land/områder som er unntatt karanteneplikten, vil kunne endre seg raskt, se oversikten fra  FHI: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/.  Alle som har oppholdt seg i et "rødt land/område ila de siste 10 dager eller som har symptomer på korona må holde seg hjemme! Send da melding om ditt fravær på e-post til: stavkat-vgs@skole.rogfk.no  

Velkommen til et nytt og spennende skoleår!

Til toppen