En trygg og inkluderende russetid for alle

NB: det fysiske møtet er avlyst. Kun det digitale møtet 29/10 blir gjennomført.

 

Rogaland fylkeskommune inviterer til foreldremøte for årets russ den 27. oktober 2020. 

  • Sted: Gand vgs
  • Klokken: 18-20

For påmelding

På møtet deltar elev, politiet, helsesykepleier, mobbeombud, en rektor fra videregående skole, SLT koordinator fra kommunen, samt representanter fra den politiske og administrative ledelsen i fylket.  Møtet blir ledet av fylkesdirektør for opplæring.

Blant teamene som tas opp er bl.a:

  • Hvilke forventninger har jeg som russ til en trygg og inkluderende russetid?
  • Inkluderende fellesskap – alle er enig i at det er viktig, men hvorfor kan det være vanskelig?
  • Lovverket gjelder også russen
  • Skolen skal bidra til kritisk tenkning og at elevene handler med etisk bevissthet.  Hvordan håndterer skolene det?
  • Russefeiring for russen eller de kommersielle aktørene?
  • Bekymret for din russ? Hvor finner du hjelpere til å svare på dine spørsmål?
  • Politisk oppfølging – hvordan kan en bidra til en bedre russetid?

Velkommen

Streaming

For at flest mulig skal kunne ta del i møtet, blir det streamet. Møtet som streames er et tilsvarende møte torsdag 29. oktober fra kl.18.00 - 20.00.

Følg streamingen her

Ønsker du å stille et spørsmål til noen av våre ressurspersoner?
Send inn spørsmål i forkant eller underveis i møtet:

Send inn spørsmål