Fire elever i finalen i Unge Forskere

Eivor tok Greta til forskerfinalePortrett av Greta Thunberg - Klikk for stort bildeGreta Thunberg rystet en hel verden med sin talekunst. Katedralskolens Eivor Strømme Wersland har analysert den. Wikipedia .

Fire lyse jentehoder fra Katedralskolen har nådd toppen i konkurransen Unge forskere.

De fire jentene er i finalen i konkurransens humanistiske klasse, der Katedralskolen har breiet seg godt gjennom årene, med en drøss finalister og en del seire. Nå er det Tonje Aurdal Åsheim, Greta Friederike Schimanski, Eivor Strømme Wersland og Jenny Cecilie Helgeland Lund som stikker sine lyse hoder opp og fram.

Vanligvis får finalistene tur til Oslo, der de deltar i kåringen av de aller beste. Men år setter det hersens viruset bom for større ansamlinger av mennesker, så elevene må nøye seg i å følge evenementet i videoform 24. april. (Det kan alle andre også, se nedenfor).

Her får du vite mer om Katedralskolens finalister:

Tonje Aurdal Åsheim, 3STE

Portrettbilde elev - Klikk for stort bildeTonje Aurdal Åsheim 

Oppgavetittel: "Alt språk er retorisk: hvordan all kommunikasjon er preget av retorikk, med et utgangspunkt i Norges Fotballforbunds handlingsplan for 2016-2019

Innhold: -Hensikten med oppgaven min er å undersøke hvordan all kommunikasjon kan være preget av retorikk. 
NFF presenterer tidlig sitt overordnede mål med handlingsplanen, der de ønsker å oppnå fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Selv om planen i utgangspunktet skal fremstå som et internt verktøy, finnes det også et ønske om å treffe publikum. Og for å virkelig kunne nå inn til leserne, blir det uunngåelig ikke å ta i bruk retorikk, med etos-, patos- og logosappellerende argumenter som siktes inn mot lesernes følelser og furnuft.

Levering: Fordypningsoppgave i norsk. Veileder: Torgrim Gram Økland.

Forventning: -Det er jo åpenbart veldig mange flinke mennesker som har meldt seg på denne konkurransen, og det ser ut til å være mange spennende oppgaver. Så jeg tør ikke helt å se for meg å vinne, det er kjekt bare å ha kommet seg til finalen.

Greta Friederike Schimanski, 3STE 

Portrett av elev - Klikk for stort bildeGreta Friederike Schimanski 

Oppgavetittel: "Endrete forventninger til kjønn på 1800-tallet – En analyse av "Lucie" i kontekst av «den nye kvinne»".

Innhold: - Jeg har undersøkt karakterene og samfunnsforholdene i Amalie Skrams roman "Lucie" i sammenheng med begrepet «den nye kvinne». Et avgjørende trekk ved «den nye kvinne» er hennes ønske om selvstendighet. Jeg har også sett på om det er mulig å plassere hovedpersonen Lucie under dette begrepet, noe som var spesielt interessant i og med at hun er en kvinne fra arbeiderklassen. Slik blir det nesten umulig for henne å oppnå selvstendighet, hun blir ikke bare undertrykt av sin mann, men også av borgerklassen. 

Levering: Fordypningsoppgave i norsk. Veileder: Torgrim Gram Økland.

Forventning: -Det hadde selvfølgelig vært veldig gøy å vinne, men det er ikke noe jeg venter. Jeg synes det allerede er utrolig spennende å komme til finalen.

Eivor Strømme Wersland, 3MDG

Portrettbilde av elev - Klikk for stort bildeEivor Strømme Wersland 

Oppgavetittel: "Å appellere til handling".

Innhold: - I oppgaven forsker jeg på Greta Thunberg sin retorikk; hvordan hun får millioner av ungdommer til å skulke for å kjempe for klimaet. Jeg har analysert talen i Katowice 15. desember 2018 og talen i New York 23. desember 2019. Er hennes retoriske strategi å rette appell gjennom patos eller bevisst bruk av topos (emner)? Jeg fant ut at Thunberg bevisst bruker spesielle topoi, som krisetopos, barnetopos og demokratitopos. De er avgjørende for hvorvidt hun lykkes i å overtale til handling.

Levering: Fordypningsoppgave i norsk. Veileder: Astrid Todnem.

Forventning: -Da jeg skrev i høst, tenkte jeg at nå som jeg skriver en så omfattende oppgave, skal jeg i hvert fall bruke den til noe. Hva har jeg å tape? Jeg hadde likevel aldri trodd at jeg skulle bli finalist i Unge forskere. Alt som skjer fra nå, er en bonus.

Jenny Cecilie Helgeland Lund, 3STA

Portrettbilde av elev - Klikk for stort bildeJenny Cecilie Helgeland Lund 

Oppgavetittel: "Død og diskurs - Peoples Temple, Heaven’s Gate og meningen med livet i et moderne samfunn".

Innhold: -Teksten tar utgangspunkt i to tekster, begge hentet fra hver sin såkalte dommedagssekt. Peoples Temple og Heaven’s Gate er begge blitt kjent for rituelle selvmord. Formålet med teksten var, ved bruk av hovedsakelig diskursanalyse, å drøfte hvilke forhold innenfor disse lukkede sektene som gjorde disse hendelsene mulig, og hvordan kravet om å finne mening kan lede mennesker inn i slike lukkede samfunn.

Levering: Oppgave i faget Kommunikasjon og kultur 2. Veileder: Torgrim Gram Økland.

Forventning: -Jeg tror ikke jeg har prestert godt nok til å kåres til en av de beste. Jeg er stolt nok av å bare være blitt valgt ut som finalist!

Se listen over alle finalistene i årets Unge forskere:

https://www.forskningsradet.no/unge-forskere/nyheter/finalister-2020/

Og her kan du som livestream følge finalen 24. april kl 13-14.00: 
 
https://www.facebook.com/events/1112120492480456 
 
https://www.facebook.com/KonkurransenUngeForskere