Fraværsreglene er tilbake

tavle med tekst - Klikk for stort bilde

 Etter høstferien er fraværsreglene tilbake til normalen som var før korona.

 

Tilbake til normalen i skoler og barnehager

Hva betyr det for deg?

  • Det skilles mellom dokumentert og udokumentert fravær.
  • Dokumentert fravær teller ikke i 10%-regelen i fag.
  • Alt fravær, både dokumentert og udokumentert, kommer i utgangspunktet på vitnemålet. Du kan i ettertid søke om å få strøket inntil 10 dager. (Se § 3-29 i forskrift til opplæringslova)
  • Avtalt annet studiearbeid er ikke fravær, men må avtales med lærer på forhånd.
  • Du må melde eget fravær på forhånd i Visma in School. Gjelder både dokumentert og udokumentert fravær.

Konsekvenser av høyt fravær.

  • Overskrider du 10% udokumentert fravær i et fag får du ikke karakter.
  • Har du høyt fravær kan du også stå i fare for å ikke få karakter selv om fraværet er dokumentert og således ikke overskrider 10% udokumentert fravær. Da etter vurderingsforskriften.

Fraværsreglement