Fritt Ord-pris til Kongsgård-elev: - Behring Breivik var inspirert av fascismen

For en tekst med 22. juli som tema ble Sara i 3STB belønnet med 15.000 kroner. Advarer mot høyreekstremisme: Sara Kristine Raanås Rein. 

- Anders Behring Breivik sin ideologi er farlig, fordi den er proppfull av propaganda og løgn. Han har inspirert andre til voldelige handlinger, skriver Sara Kristine Raanås Rein i sin premierte tekst med tittelen "Fascismens påvirkning på 22. juli".

- Høyreekstremismen er farlig, men samtidig interessant, sier Sara til katedralskolens nettside. Terroristens sprengning av Regjeringskvartalet gjorde ekstra inntrykk på henne, siden faren hennes en uke før hadde vist familien rundt utenfor dette maktens sentrum.

- Regjeringskvartalet er et eksempel på at noe som ikke virker sårbart, fort kan bli det, mener Sara.

Opprinnelig ble arbeidet hennes, "Fascismens påvirkning på 22. juli", levert som en oppgave i faget Historie og filosofi. Under den første rettssaken holdt Anders Behring Breivik en forsvarstale, og det er det fascistiske tankegodset i den Vg3-eleven undersøker.

Mange bidrag 

I årets Fritt Ord-konkurranse for videregående skoler kom det inn hele 340 bidrag i mange sjangre, og temaet for alle var 22. juli. Det ble delt ut fem priser, og Sara kapret andreprisen.
Mer om konkurransen på Fritt Ords nettside, der du også kan lese Saras arbeid:

https://frittord.no/nb/aktuelt/fem-vinnere-av-arets-fritt-ord-konkurranse

Hva kjennetegner fascismen? Den oppsto i mellomkrigstiden i forrige århundre, skriver Sara. Det klasseløse samfunnet med en sterk fører, rasehat og vold som politisk middel er noen kjennetegn hun peker på.
Så viser hun sammenhengen mellom fascismen og Anders Behring Breiviks dødelige tenkesett.

-Det er tydelig at fascismen ikke bare var et fenomen som var begrenset til mellomkrigstiden, men at ideologien er en del av Vestens politiske tenkning den dag i dag. Anders Behring Breivik er en av disse som tar inspirasjon fra den fascistiske ideologien og videreføre dette tankesettet i sin forsvarstale under rettssaken, skriver Sara.

Splittelse

Videre peker hun på at fascistiske ideer er en kilde til splittelse og rivalisering mellom folk og folkegrupper. Selv om et mindretall finner inspirasjon i de fascistiske ideene om vold som et nødvendig middel for endring, er det mange som deler Breiviks fordomsfulle og hatefulle ytringer, mener hun. 

- Tilhengerne av en slik ideologi utgjør en fare for samfunnet vårt og det er derfor viktig å ha en åpen debatt om det flerkulturelle Norge, hevder Sara Kristine Raanås Rein.

Anerkjennelse

Det var første gang Sara leverte inn et bidrag til en skrivekonkurranse, og hun synes jeg det var moro å få anerkjennelsen andreprisen innebærer. Og hvor går så veien videre?

- I april neste år skal jeg i det militære. Etterpå blir det nok studier, kanskje journalistikk.