Har bodd i seks land, snakker åtte språk

Kvartett spiller på fortau - Klikk for stort bildeDen internasjonale gruppen Karloma opptrer på et fransk kultursenter i Øst-Jerusalem. Fra venstre Heather Bursheh på fløyte (opprinnelig fra Shetlandsøyene, men gift og bosatt i Palestina), Youssef Hbeisch på perkusjon (tilhører folkegruppen druserne, bosatt i Paris), Øystein Bru Frantzen på bass og Ahmad Al Khatib på strengeinstrumentet oud (palestiner oppvokst i Jordan, men bor og underviser på universitetet i Göteborg). Nasser Salameh på perkusjon mangler på bildet (palestiner bosatt i Amman, Jordan).Øystein Bru Frantzen er Katedralskolens mest internasjonale lærer. Han synes nordmenn er litt selvgode og mener at lille du og jeg kan bidra til mellomfolkelig forståelse.