Informasjon om skoleadministrativt system, VIS (Visma in School)

  Som elev hos oss må du bruke et system som heter VIS. Du kan godt sette deg litt inn i dette allerede før første skoledag. 

Fylkeskommunen har en informasjons- og opplæringsside om VIS. Der finner du også informasjon og veiledning i hvordan du som elev og dere foresatte kan logge seg inn. På siden finner du for eksempel lenke til introduskjonsvideo og lenke til samtykkeskjema for elever som er over 18 år. 

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang til VIS. 

Det hender at vi som skole trenger å komme i kontakt med deg som er foresatt med formelle brev. Disse sendes i Digipost og vi ber derfor om at både elev og foresatt oppretter dette.