Katedralskole-elev i finalen i Unge forskere

Tuva har forsket på hvordan skolene presenterer seg gjennom egne nettsider. Nå er hun i finalen i Unge forskere. Tuva Kjølleberg Mørk i 3STD representerer Stavanger jatedralskole i årets finale i forskningskonkurransen Unge Forskere, med oppgaven En skole for "alle".

Teksten hun har levert til Unge forskere, er fordypningsoppgaven i faget Kommunikasjon og kultur. I den sammenliknet hun nettsidene til tre folkehøyskoler og tre videregående skoler i nærområdet med vekt på hvordan de presenterer seg selv på hjemmesidene sine.

Hvordan kom du på å utforske dette temaet, Tuva?

- Jeg vurderte å gå på folkehøyskole neste skoleår, og lette litt på nettet for å finne hvilken jeg skulle søke på. Da slo det meg at det var vanskelig å se hva den egentlige forskjellen på dem var, siden de presenterte seg så likt. Man skulle tro de var veldig forskjellige, siden de er i forskjellige deler av landet og tiltrekker seg forskjellige ungdommer, men likevel skrev de mye av det samme. Dette fikk meg til å tenke på da jeg skulle velge videregående skole. Grunnen til at jeg valgte katedralskolen var ryktet, altså det jeg hørte fra andre om skolen. Jeg sammenliknet da katedralskolen med to andre skoler, St. Svithun vgs og Randaberg vgs, som er kjent for forskjellige stereotypier lokalt, og fant at alle tre presenterer seg ganske likt på hjemmesidene.

Hvilke konsekvenser tenker du det får for de som skal søke?

- Vel, det er tydelig at den norske kulturen setter rammene for hva som objektivt sett er positivt og negativt, og dette vises igjen på skolenes sider. Dette sier kanskje at vi er et tolerant folkeslag, siden alle skal med og det er fokus på at alle passer inn, men det negative er at fokuset blir monotont og fremhever sterke forventninger til hvordan denne generasjonen skal være. Fokuset blir da på den ideelle generasjonen som hardtarbeidende og svært målretta. Og blir resultatet en skole for alle?

Hva synes du om muligheten til å få sende inn oppgaven til Unge Forskere, Tuva?

- Det var veldig motiverende! Vanligvis jobber jeg med ting som kun ender opp i en karakter, men nå var det mulighet for noe mer. Hele prosessen ble mer interessant som en følge av dette.

Dette høres veldig spennende ut. Og i dag er det finale! Hvordan blir den?

- Det blir en digital finale, og jeg vet ikke helt hvordan det blir. Jeg har sendt inn et kort sammendrag av oppgaven og en 40-sekunders film hvor jeg oppsummerer innholdet, i tillegg til et bilde av meg selv. Det blir spennende å se, og jeg gleder meg til å høre hva andre har forsket på. Det er jo en helt ny erfaring med en slik konkurranse, og det blir artig å se hvordan det fungerer.

Og lurer du på hva Unge forskere egentlig er...? Unge forskere er Norges eldste forskningskonkurranse for ungdom. I over 50 år har ungdom fra hele landet sendt inn sine prosjekter og knivet om fristende premier, og rundt 200 prosjekter deltar hvert år. Det er mulig å delta alene eller i gruppe på to eller tre, og det er ingen begrensninger i valg av tema og fag. Prosjektene konkurrerer i én av følgende tre klasser: klassen for naturvitenskap og teknologi, klassen for humanistiske fag (inkluderer samfunnsfag) eller klassen for ungdomsskole. I tillegg kan oppgavene skrives på norsk eller engelsk.

Tidligere prisvinnere

Stavanger katedralskole har vært representert i finalen flere ganger og elever ved skolen har også oppnådd gode plasseringer tidligere. Søk gjerne på nettsidene våre for artikler om tidligere prisvinnere!

Til toppen