Katedralskole-elever til semifinaler i språkkonkurranse

Tomine Fjelde og Mai Johannessen førte skolen trygt videre til landsfinale i ILC språkkonkurransen i Kristiansand 29. april Stavanger katedralskole sendte i år elever videre til semifinalene i alle språkfagene, og to av språkene går videre til nasjonal finale i april!

Alle elever ved skolen som har undervisning i fransk, spansk, tysk og engelsk var med i en digital kvalifiseringskonkurranse i februar. Deretter ble de skolene med høyest poengsnitt invitert til å delta i digitale semifinaler denne uken. Fransk og engelsk var først ut, med semifinaler på tirsdag, selveste turdagen, mens tysk og spansk var i ilden fredag.

Først, hva er nå denne konkurransen? Vi spør Grete Clarke, fremmedspråkskoordinator ved skolen, om hun kan gi oss et lite innblikk.

- International Language Competition (ILC) er en språk- og kulturkonkurranse for ungdomsskoler og videregående skoler som blir gjennomført i samarbeid med ItsLearning. Det er Skandinavias største språkkonkurranse i språkene tysk, fransk, spansk og engelsk. Det er åpent for alle elevene som har disse språkene på skolen.Mai og Tomine før semifinalen i fransk tirsdag.

Hva er formålet med en slik konkurranse?  

 - Det primære formålet er å oppmuntre ungdommer til videre språkstudier, i tillegg til at både lærere og arrangører ønsker at ungdommer får økt interesse for å skaffe seg kunnskap om kulturelle aspekter, historie og generelle relevante sosiale forhold i de landene hvor målspråket snakkes.

Det kan vi forstå, siden det i Norge er nedgang i studenter i fremmedspråkene på tross av rapporter om økt behov for kommunikasjon på andre fremmedspråk enn engelsk. Men hvordan kan en konkurranse påvirke dette? Arrangørene, utdanningsorganisasjonen Mundolingue, forklarer.

- Vi vil fremme en sunn konkurranseånd mellom de forskjellige skolene i landet, og skape et nettverk med mulighet for utveksling av kunnskap og didaktiske idéer blant fremmedspråklærere. Videre ønsker vi å oppmuntre arbeidet med dypere språkkunnskaper.

Og hvordan gjennomføres semifinalene? Tomine Fjelde og Mai Johannessen representerer skolen i fransk, og skal videre til finalen i Kristiansand 29. april:

- Semifinalen var digital, via zoom. Vi var representanter fra seks skoler som svarte på muntlige spørsmål via et dataprogram på telefonen. Det var annerledes enn vi trodde, det gikk utrolig fort! 25 spørsmål med 15 sekunder svartid, det var over på ti minutter. Men det var kjekt, og nå har vi jobbet litt ekstra med fransken også!

Fredag ettermiddag kom også nyheten om at skolen er videre til nasjonal finale i spansk! I år er faget representert ved Lidia Emanuela Nowak og Amelie Lakshmi Ullrich. 

Bastian etter semifinalen i tysk fredag. I fredagen semifinale i tysk var det nære på finaleplass for Stavanger katedralskole. Laget bestående av Oline Gjedrem Furholt og Bastian Borge Bringsverd, endte på 4. plass.  

Aksel Malmanger og Alva B. Miljeteig representerer skolen i engelsk. Hvordan var semifinalen i forhold til innledende runde?

- Det var ikke staving i semifinalen, men noe grammatikk og språkbruk i kontekst var det begge plasser. Spørsmålene vi fikk feil på handlet om å kunne bruke grammatiske begreper utenfor kontekst, altså at de beskrev begrepet og vi skulle vite hva det heter. Det er litt surt at vi var ett poeng fra finaleplass, men likevel en kjekk erfaring å ha med videre. Vi fortsetter med engelsk på VG2 og VG3, og blir med igjen neste år!

Tilleggsinformasjon fredag 18.03.22, kl. 21:20: Stavanger katedralskole er også kvalifisert til nasjonal finale i morsmålskategorien i tysk!