Katedralskolens egne ungdomspolitikere

Karen og Emmeli Valgfeberen herjer landet, og på de videregående skolene er skoledebattene i full sving. Stavanger Katedralskole har sin digitalt overførte debatt i morgen, hvor ivrige og engasjerte ungdomspolitikere gjør sitt beste for å overbevise om at akkurat deres politikk er den beste. Katedralskolen har mange elever med politisk engasjement, og vi har tatt en prat med noen av dem for å finne ut hva som ligger bak engasjementet deres.

Elevene kan fortelle at de har hatt et politisk eller samfunnsmessig engasjement lenge. Victor Berge Johansen meldte seg inn i Unge Høyre så snart det var lov, altså på 15 årsdagen sin. Karen N. Wølstad-Knudsen har lenge kjent at Unge Høyre var det rette partiet for henne, men ble aktivt med gjennom kjæresten sin. Nå er hun fungerende leder i Sandnes Unge Høyre. Hannah N. A. Clarke forteller at hun ble med på de første møtene på grunn av venner som var engasjerte, og at hun endelig bestemte seg for å melde seg inn i Sosialistisk Ungdom etter å ha fått SV på topp på valgomaten da hun gikk i 10. klasse. Emmeli Leidland var allerede positivt innstilt til SU før hun oppdaget at det bodde høyreradikale i nærområdet, og hun kjente at hun måtte gjøre noe konkret for å protestere.  

Alle ungdommene er aktivt med i valgkampen som pågår nå, og da spesielt i skolevalget. De er med i debatter og står på stands, og som i resten av året så organiserer de arrangementer for ungdomspartiene de representerer. Hannah reiste til Nordland sammen med antirasistisk leder i SU for å bidra i skolevalgkampen den første uken. Hver dag reiste de til en ny plass og hadde ett eller to skolebesøk. Der sto hun hovedsakelig på stand og snakket om SV-politikk med elevene. Emmeli er ganske ny i politikken, men står allerede aktivt på stands og følger dem som debatterer. Hun har tre egne debatter denne valgkampen, og på tross av tidvis sterk motstand fra høyresiden finner hun det kjekt og lærerikt. Victor og Karen er enige med Emmeli i at det gir mye trening i å stå for egne standpunkt, og de lærer mye om politikk gjennom arbeidet de står midt i. Victor har også stått på en del stands med Høyre, og var nettopp på familiearrangement med selveste statsministeren!

Hannah Det politiske arbeidet stanser ikke når valgkampen er over, så hva gjør ungdomspolitikerne resten av tiden? Karen jobber aktivt i lokallaget med å organisere samlinger både for medlemmene der og ungdom generelt. Victor har til nå vært opptatt med debattlaget, som har hatt skolering en gang per uke hvor de øver på debattering. Unge Høyre organiserte også debattcamp til Østlandet i sommer med debatt-trening med det nasjonale debattlaget til Unge Høyre. Emmeli forteller at det siste arrangementet hun var med på var motdemonstrasjonen mot SIAN i byparken, og at hun ellers prøver å møte på arrangementene til lokallaget. Hannah kan fortelle at hun bla. jobber med organiseringen av den årlige konferansen Raudt Regn sammen med Vestland SU. Hun har også vært leder av Rogaland SU en periode. For alle ungdomspolitikerne forventes det at en holder seg oppdatert på andre partier sin politikk kan komme med, til innspill i debatter og på stands. Victor sammen med Erna 

Dette høres travelt ut! Hva får så de unge politikerne ut av å være så aktive? Victor minner om at demokratiet er enormt viktig og har hjulpet Vesten til å utvikle seg, og derfor er det viktig at så mange som mulig engasjerer seg, enten politisk eller ved å få andre med. Han sier at det viktigste ikke er hvilket parti, men at en engasjerer seg! Hannah stemmer i: «Det å engasjere seg politisk er givende for en får en god forståelse av hvordan samfunnet styres, hva som skjer og hvorfor. Det hjelper å utvikle evnen til kritisk tenkning i forhold til media, og til å forme egne meninger.» Karen og Emmeli trekker også fram det sosiale aspektet ved å være med i politikken. De sier også at debattene er viktig for selvutvikling og for å få utfordret sine egne meninger. Emmeli påpeker at de fleste hun møter i debatt på skolevalget er veldig snille etter debattene, selv om de er veldig uenige om sak. «Det er spesielt viktig at ungdom engasjerer seg», sier Hannah, som minner om at ungdom skal ta over verden, og siden mange ikke enda har stemmerett er dette en unik plattform for å bli hørt. Karen avslutter: «Jeg anbefaler alle å engasjere seg, om de blir medlem av et politisk parti eller går på møter. Det er ikke farlig å bytte parti om du kjenner det blir feil!»