Oppstart for katedralskolens språkkafé

Buttons med ord og uttrykk på skolens fremmedspråk Midttimen torsdag 9. september markerte starten på de månedlige språkkaféene ved Stavanger katedralskole. Det ble en suksess, og en stor gruppe elever fra alle tre trinnene møtte opp. Elevene spilte språkspillet New Amigos og spiste twist, og i tillegg fikk de buttons med forskjellige ord og uttrykk på det språket de ønsket.

Skolen tilbyr undervisning i fremmedspråkene arabisk, tysk, fransk og spansk, og elever fra alle språk var representert. Språkkaféen er et initiativ fra lærerne i fremmedspråkseksjonen som ønsker å fremme gleden ved å lære og bruke språk.

Språk er mer enn skole

Planen er at det vil være kafé i Grotten første torsdag i måneden, med ulike aktiviteter. Tysklærer Anne Reiher forteller at noe av motivasjonen for å starte kaféen er et ønske om å gi elevene anledning til å bruke språkene sine utenfor klasserommet. Kim Hinz og elever fra Vg3 spiller New Amigos 

- Språk er ikke bare er et skolefag, men et verktøy som kan brukes hele livet, forteller Anne.

Derfor er det et ønske fra lærernes side at elevene etter hvert skal ta kontroll over kafeen, slik at de kan snakke om og gjøre det de ønsker, mens lærerne kan støtte dem uten å lage strenge rammer.

Elevene var positive til det nye tilbudet

- Mye lyd og litt kaos siden det er så mange elever, men det var kjekke spill, sier Kim Hinz, elev i Vg3.

Han spilte flere spill og snakket med flere på både tysk og spansk i løpet av midttimen. Kim, som har tysk morsmål, snakker i tillegg engelsk, norsk, spansk, arabisk og fransk. Han er enig med Anne Reiher om at språk er nøkkelen og må tas vare på.

Vg1 stilte opp på språkkafé

- Det er viktig at lærerne legger til rette for at elever som ikke i utgangspunktet er så interesserte til å se at språk kan brukes mye utenfor skolen også.

I tillegg minner han om at det viktigste er å snakke og ha det gøy, og det gjør ingenting å gjøre feil. Likevel er det viktig, mener han, at lærerne tar en del ansvar i starten, slik at elever som er usikre også føler at de kan bli med på språkkafé. Det er lettere for elever å overta etter hvert, da det gjør organiseringen enklere.

Anne «Frau» Reiher og de andre fremmedspråklærerne ønsker alle elever velkommen til språkkafé i midttimen på Grotten og Skrivestuen torsdag 7. oktober!

Anne "Frau" Reiher, Kjersti Vik, Isabel Hidalgo og Ellen Sele