- På ungdomsskolen ble vi betraktet som molboer, her er det annerledes

Alle snakker med alle. Faglig er det mer krevende enn på ungdomsskolen. Tre elever på musiklinjen forteller om sine første uker på Katedralskolen.