PC-ordning

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt. 

Se mer informasjon her: Elev-PC og IKT - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) RFK har en rammeavtale med Atea angående kjøp av PC med Windows og Eplehuset for kjøp av Mac. Elever ved Stavanger katedralskole avgjør selv om de ønsker å bruke PC eller Mac, men skolen anbefaler PC, fordi fylkeskommunen har valgt Office 365 (bedre funksjonalitet mot Win10 enn OSX). Elever som allerede har egen PC/Mac, står selvsagt fritt til å bruke denne. Vær tidlig ute med bestilling, slik at du er klar til skolestart!