Stavanger katedralskole-elever tok Europa med storm i ungdomsparlamentet

Lykke Sofie Dalva Borge, Per Tjelta Thorsaug og Tone Haug Jøssang gjorde en glimrende innsats i Europeisk ungdomsparlaments (EYP) nasjonalsesjon i Oslo, og ble valgt til å representere Norge i den internasjonale sesjonen i Belgia.

Tone i debattforberedelser med komiteen.

Europeisk ungdomsparlament (EYP) – en arena for samarbeid og politisk læring

EYP er et politisk uavhengig læringsprogram som samler ungdom fra 40 europeiske land. Her debatteres politiske utfordringer knyttet til blant annet klima, miljø, menneskerettigheter og sosial ulikhet. Programmet gir deltakerne verdifull erfaring innen politikk og demokrati, samt muligheten til å utveksle perspektiver og ideer med ungdom fra hele Europa.

En uforglemmelig opplevelse for de unge talentene

Våre tre ungdommer beskriver EYP-deltakelsen som en utrolig givende opplevelse. Ikke bare lærte de mye om viktige temaer, men de fikk også trening i å skrive dokumenter, holde innlegg og diskutere på engelsk. EYP ga dem dessuten innsikt i effektive samarbeidsmetoder, noe de har tatt med seg i skolesammenheng og organisasjonsarbeid. Gjennom det politiske arbeidet, men også gjennom sosiale arrangementer som felles måltider, konserter og andre kulturelle opplevelser, fikk de nye venner fra ulike kulturer og bakgrunner. Disse vennskapene og erfaringene har beriket deres syn på politiske saker og utfordret deres tankegang.

Lærer Brita Fjell Urdahl, som ledsaget elevene i EYP, er imponert over elevenes innsats, og er glad for at skolen gir elever mulighet til å lære og erfare utenfor klasserommet. Deltakelsen i Europeisk ungdomsparlament har vært en berikende og lærerik opplevelse for alle involverte. Engasjementet og innsatsen til Lykke, Per og Tone vitner om unge mennesker som er klare til å ta ansvar og bidra i samfunnsdebatten, samt finne løsninger på globale utfordringer. Stavanger katedralskole er glad for å ha mange elever som engasjerer seg både nasjonalt og internasjonalt, og ser frem til å støtte flere elever i lignende prosjekter i fremtiden. 

Notis: Denne teksten er for moro skyld kjørt gjennom GPT-4, med instruksen "Kan du friske opp denne teksten til en nyhetssak på en hjemmeside?"