Topp-politiker uten parti

Rogaland har bra kollektivtrafikk, men Ungdommens fylkesting ber om at det blir opprettet flere busstopp der det er nødvendig, sier Håvard Sømme. Når du koser deg med skolefrokosten, bør du sende denne karen en vennlig tanke.

Håvard Sømme hadde en liten flokk sommerfugler i magen. Han hadde gått Vg1 på drama i Bjergsted, men skulle bytte til studiespesialisering i Vg2 på Kongsgård. Dermed måtte han ta geografi og samfunnsfag som privatist, siden disse fagene gjøres unna i Vg1 på stud.spes.

Nå ventet muntlig eksamen i samfunnsfag. Trodde Håvard. Men da eksaminator og sensor ønsket velkommen, var det til prøve i geografi. 

Kjempesverm 

Nå fikk Håvard en kjempesverm av flaksende sommerfugler i magen, for i de neste 20 minuttene måtte han stormlese om forkastninger og fylkesgrenser. Da ble nettstedet NDLA (Norsk digital læringsarena) til god nødhjelp.

Og nettopp NDLA hadde han talt varmt for overfor Rogaland fylkeskommune. Håvard er nemlig varaordfører i Ungdommens fylkesting, og i den egenskap var han med på å overtale representantene på det "voksne" fylkestinget til å fornye pengestøtten til NDLA.

- Dette viser at Ungdommens fylkesting ikke er en prateklubb uten innflytelse, poengterer Håvard. Han trekker fram et eksempel til: ungdomspolitikerne presset på for å få innført skolefrokost på videregående i fylket.

Møte med minister

I november i fjor var Håvard med på møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. På møtet tok ungdommene til orde for at barn tidlig må få undervisning i skolen om forskjellige seksuelle legninger. Ministeren var koselig og åpen for innspillet, men om det blir omsatt i politikk, gjenstår å se, bemerker Håvard.

Håvard kommer fra Gjesdal kommune, der han tidlig tok samfunnsansvar. Først i elevrådet på ungdomsskolen, deretter i ungdomsrådet i kommunen, så i Ungdommens fylkesting allerede som 15-åring. Nå leder 17-åringen ungdomsrådet i Gjesdal, som uttaler seg overfor kommunestyret.

I dag er alle kommuner i Rogaland representert i Ungdommens fylkesting. Neste år erstattes tinget av et Ungdommens fylkesråd på ni medlemmer som skal velges av Rogaland fylkesting. Håvard håper å komme med også i det nye fylkesrådet.

Helsesykepleierne på videregående bør få flere timer til disposisjon og ansvaret overføres fra kommunene til fylkeskommunen, mener Håvard Sømme. Upolitisk

Verken på Ungdommens fylkesting eller i det kommende fylkesrådet representerer medlemmene noe politisk parti. Dermed faller det enklere å tale med én stemme overfor myndighetene. 

-Det kan godt hende jeg engasjerer meg partipolitisk i fremtiden. Lokalpolitikk lokker mer en rikspolitikk, sier Håvard Sømme.