Vi trenger å høre til. #lagplass

Hvert år i midten av oktober arrangeres Verdensdagen for psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer til å gjøre de viktigste møteplassene mer inkluderende.

Siden Verdensdagen egentlig er neste uke i høstferien, ble dagen markert i midttimen i dag. Elevene fikk forsyne seg med boller, og på en vegg i kantina og på ei tavle i Bjergsted, klistret de opp lapper med gode og oppmuntrende ord til sine medelever. 

Verdensdagen for psykisk helse skriver på sine nettsider at hver femte person i Norge har få eller ingen å vende seg til når de har det vanskelig, og det er flere som er ensomme nå enn før pandemien. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større. Forskning viser at det å gjøre noe meningsfullt sammen med andre er viktig for å motvirke ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger, spesielt i urolige tider. En av fem opplever i Norge diskriminering på bakgrunn av ulike faktorer. Vi ønsker at ikke at skolen skal være en arena kun for de som passer inn i malen. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere. Dette ønsket rådgiverne og elevrådet å sette søkelyset på gjennom vår lille markering.