INVITASJON TIL MØTE MED FORESATTE TIL ELEVER I VG1

INVITASJON TIL MØTE MED FORESATTE TIL ELEVER I VG1

Vi inviterer deg til møte med skolen tirsdag 6. september for musikk, dans og drama-klasser i Bjergsted, og onsdag 7. september for studiespesialiserende utdanningsprogram på Kongsgård.

 

Vi har fordelt klassene som følger:

Dato 

Klokkeslett 

Klasser 

Sted 

Tirsdag 6. september 

kl. 18.00 

1MDF og 1MDG 

Forestillingsalen, Bjergsted 

Onsdag 7. september 

kl. 17.00 

1STA 

Sangsalen, Kongsgård 

Onsdag 7. september 

kl. 18.00 

1STB og 1STC 

Sangsalen, Kongsgård 

Onsdag 7. september 

kl. 19.00 

1STD og 1STE 

Sangsalen, Kongsgård 

Dere vil i dette møte få en orientering om skolen med påfølgende møte med kontaktlærerne.

Senere i høst vil dere bli innkalt til nytt møte for orientering om programområdet og fagvalg. Da vil dere også få møte elevenes faglærere.

Det er ikke adgang til å parkere i skolegården på Kongsgård.
På Bjergsted må vi henvise til parkeringshuset P-arketten.

Hjertelig velkommen!

Grethe Mahan  

Med vennlig hilsen

Grethe Mahan

rektor