Meningokokkvaksinering

Merk at undervisningen går som vanlig i størst mulig grad, det er bare et opphold i periodene der elevene får vaksine. De skal hvile ca. 20 min etter vaksinasjon for å se at de ikke får en reaksjon. 

Meningokokkvaksinen er gratis.

Informasjon om meningokokk-vaksinasjon (PDF, 225 kB)