Skolen deltar i forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å bidra til et godt skolemiljø og til elevenes sosiale læring. Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvordan dagens ordning fungerer. NIFU skal undersøke både dagens ordning og en alternativ modell uten karaktersetting.

Les mer om forsøket (DOCX, 20 kB)