Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener.

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Alle elevene trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.

Vg3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener. Som regel to skriftlige og en muntlig.

 

Muntlig eksamen Skriftlig eksamen

 

Viktig for deg å vite om eksamen