Skader i skoletiden

  • Alle skader som skjer i skoletiden må meldes til lærer
  • Lærer fyller ut skadeskjema som sendes til NAV (innen tre dager)
  • Utgifter i forbindelse med skader som skjer i skoletiden vil dekkes av NAV
  • Er skaden mer omfattende, er elever i Rogaland fylkeskommune forsikret gjennom KLP forsikring. Forsikringen dekker: varig medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter (som ikke dekkes av NAV) og dødsfall.

Skademeldingsskjema KLP Forsikring