Skolemiljø/inkludering

Mobbing

Vi har nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Ønsker du mer opplysninger om hvordan skolen jobber mot mobbing kan du lese vårHandlingsplan mot mobbing (PDF, 293 kB)

Gutter på benk ved Breiavannet - Klikk for stort bilde Tommy Ellingsen

Dersom du som elev eller foresatt opplever en mobbesituasjon enten selv eller mot andre, er det viktig at man varsler straks. 

Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, trinnleder, rektor. 

Gruppe elever utenfor skolebygget i Bjergsted. Foto - Klikk for stort bilde Tommy Ellingsen  

Til toppen