Lokker med grønt i oljesvart fylke

Portrettfoto av Anna S. Kvam - Klikk for stort bildeSerafima er et mellomnavn Anna har fra søsteren til sin russiske oldemor. Familien kom til Europa rundt 1920, og oldemoren og flere av hennes søsken bosatte seg i Norge. CF-Wesenberg  Hun vil bli stortingsrepresentant. Da passer det bra at kommunikasjon og kultur var yndlingsfaget på Kongsgård.

«Å selge fiskeboller i Stavanger» var et uttrykk for det håpløse den gang hermetikkindustrien ga tusener levebrød. Nå i oljealderen virker det mildt sagt optimistisk å drive stortingsvalkamp i Rogaland med løftet om å plugge alle hull i Nordsjøen.

Men det gjør 21-åringen Anna Serafima S. Kvam, Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat. Hun regner dog ikke med å bli heiet fram av jublende folkemasser med palmegrener i hendene.

- Arbeidsledigheten i oljebransjen er veldig tøff for dem den rammer, og jeg håper at jeg ikke virker arrogant. Jeg må prøve å snakke slik at jeg unngår å såre folk, samtidig som jeg står for partiets oljepolitikk, sier Anna.

- Det betyr at kranene bør stenges innen 20 år?

- Å avvikle lønnsomme felt virker umulig å få til i dagens politiske landskap. Derfor ønsker vi primært å stanse all oljeleting.

- Hva skal vi leve av istedenfor olje og gass?

- Vi har fornybare ressurser i skogen, i jorda og i sjøen. Dessuten har vi en del fastlandsindustri, som for eksempel Hydros aluminiumsverk på Karmøy, der det utvikles en svært lovende, mer energieffetiv måte å produsere på. Dessuten kan høyteknologien i oljeindustrien benyttes for eksempel innen havvind, ikke minst i andre land.

- Tenk om Carl I. Hagen har rett i at klimaendringen ikke er menneskeskapt, men en naturlig svingning?

- Jeg merker meg at Hagen sier det samme som Trump. Det finnes en mikroskopisk, teoretisk mulighet for at de såkalte klimaskeptikerne har rett. Men om det skulle vise seg at et massivt flertall av forskere tar feil, vil det uansett ha vært riktig å fase ut fossil energi. Grønn politikk gir oss et bedre liv.

- Meningsmålingene er ikke helt på din side?

- I Rogaland ligger vi mellom 2,5 og 3 prosent. I 2013 fikk vi 5.367 stemmer. Skal jeg få stortingsplass, må vi ha litt over 9000. Det er ikke flere enn det går an å forestillle seg. Det store håpet er at partiet kommer over sperregrensen på fire prosent og er med i kampen om utjevningsmandatene, sier Anne Serafima S. Kvam.

Det var på Stavanger katedralskole, det vil si Kongsgård, at hun ble grønnskolling. Mange av klassekameratene var politisk engasjert, og Anna begynte så smått å gå på møter i forskjellige ungdomsorganisasjoner.

Så stakk hun innom Grønn Ungdom, og da en delegat til MDG-landsmøtet i 2013 måtte melde forfall, fikk hun dra, selv om hun manglet medlemskortet. Det fikk Anna snart, siden de grønne tankene slo raskt rot i henne, foruten at miljøet, og da snakker vi om mennesker og ikke luftkvalitet, begeistret henne.

Kongsgård-tiden betegner hun som tre jevnt gode år. Det faglige høyepunktet var kommunikasjon og kultur, først med Astrid Todnem som fremragende lærer, deretter en ditto Torgrim Økland.

- Turen med kommunikasjon og kultur-klassen til Berlin var uforglemmelig, sier Anna.

Den gang var hun høyt oppe, siden ferden foregikk med fly. Siden har hun helst holdt seg på bakken på reisefot. Fram til forsommeren bor hun i Oslo og drar til Stavanger og Rogaland to ganger i måneden, alltid med tog. Sist hun reiste luftveien, var på en tur til Kroatia i fjor sommer, bekjenner den grønne. Til gjengjeld  skranglet hun på toget hjem igjen.

Så til punktet i De Grønnes partiprogram som fikk mange til å be dem røyke og reise foran stortingsvalget i 2013: Forslaget om offentlig produksjon og salg av cannabis.

- Jeg tror ikke et prøveprosjekt med statlig produksjon og omsetning av cannabis er med i utkastet til nytt partiprogram, men partiet går fortsatt inn for avkriminalisering av bruk av narkotiske stoffer, sier Anna.

- Dette vil vel oppmuntre til økt bruk av farlige gifter?

- I Norge brukes det lite cannabis, sammenlignet med andre land i Europa. Mange liker å se dette som et bevis på at forbudspolitikken virker. Men bruken her i landet har vært mye høyere før, og vi har hatt forbud siden stoffet ble kjent.

Jeg er ikke redd for at avkriminalisering av narkotika fører til noen brukereksplosjon. Forskning viser nemlig at utbredelsen varierer uavhengig av lovreguleringen. Jeg er overbevist om at narkomane ikke blir friskere av å sitte i fengsel. De er syke og må behandles deretter.Fotografi av elev på talerstol - Klikk for stort bilde