Rektor fikk høyt blodtrykk av å se fjeset til Aslak

- Elevaktivitetene skaffet meg enorm sjøltillit, forteller Aslak Sira Myhre. Etter noen dager på Kongsgård følte denne karen at han kunne alt, og oppførte seg deretter.

I april 1990 brøt spetakkelet løs. Rektor Ole-K. Ihle erklærte at Grotten, elevenes egen hule, skulle stenges, fordi ledelsen hadde mistanke om at det ble solgt hasj der. Rent oppspinn, mente Aslak Sira Myhre, en høvding i elevflokken. Han blåste i krigsluren og fikk skolekameratene med på å legge ned alle elevaktiviteter i protest. Dessuten tok den senere partileder i Rødt, leder av Litteraturhuset i Oslo og Nasjonalbiblioteket initiativet til «Mensa rotunda», en pamflett der ledelsen ble hudflettet.

Opphisselsen ble ikke mindre da det lekket ut at skolen planla å gjøre Grotten til kantine for lærerne. Aslak Sira Myhre erindrer at han ble kalt inn til rektor Ihle og truet med utkastelse fra skolen. Dessuten fikk han denne attesten fra  sjefen:
- Je får høyt blodtrykk bare av å se ansiktet ditt, Myhre.

Et års tid senere var hasj-mistanken avblåst, elevene hadde fått Grotten tilbake og rektors blodtrykk hadde falt til ro.
- Det var nok mer hans enn min fortjeneste at vi ble vel forlikt. Det sier litt at jeg med hans velsignelse var leder av skolens styre fra 1991 til 1992, sier Aslak i dag.

Kongsgård-perioden ble den viktigste formingstiden i livet hans. Skolen hadde et miljø der han kunne være seg selv, det ikke var flaut å lese bøker, der det var greit å engasjere seg i politikk og der det var helt ok å høre på annet enn popmusikk. Dessuten fikk han verdifull ledererfaring.

Da han hadde gått et par dager på skolen, troppet Aslak opp på redaksjonsmøtet i skoleavisen Lille Marius. Det skulle velges redaktør, og andreklassingen Tore Renberg insisterte på at ferskingen Aslak burde ha vervet. De andre var enige. 
- Det første jeg måtte gjøre, var å gå rundt i alle klassene og snakke om Lille Marius. Det var litt av en ilddåp for en førsteklassing. Etterpå følte jeg at jeg kunne alt, og oppførte meg deretter, ler Aslak.

Senere skulle han bli teatersjef i Idun, nestleder i elevrådet, formann i gymnassamfunnet, bare for å nevne noe.
- På skolen møtte jeg et lærerkollegium av originale mennesker som jeg likte eller mislikte, og som sikkert hadde ymse oppfatninger om meg. Dette lærte meg å godta forskjellighet, sier Aslak.

Én av de mange dyktige lærerne trekker han gjerne fram: Norsklærer, menneskekjenner og klasseforstander Marit Willumsen. En fremragende pedagog, et autoritært og klokt menneske som talte varmt for feminismen, erindrer han.

I tredje klasse var Aslak Sira Myhre borte fra skolen i rundt 37 hele dager. Dermed har den nye 10-prosents fraværsregelen ingen varm talsmann i ham. Lærerne satte pris på elevens utenomfaglige sysler, siden han leverte skoleoppgavene, møtte til prøvene og fikk gode karakterer.Oppslag i Stavanger Aftenblad 7. april 1990 om hasj-tumultene på Kongsgård.