Vil du bli en del av Stavanger katedralskole?

Er du en lærevillig, pålitelig og engasjert person som ønsker å skaffe deg en allsidig og praktisk utdanning?

Da bør du søke lærlingeplass hos oss! 

Fagopplæringen er yrkesutdanning som fører fram til fagbrev.

Fra 1. august 2022 søker Stavanger katedralskole etter lærling i:

 

- IT – driftsfaget

Arbeidsoppgaver
 • Brukerstøtte og veiledning til skolens elever og ansatte 
 • Oppsett og drift av klientutstyr herunder ansattes PCer og applikasjoner  
 • Drift og vedlikehold av skolens datanettverk  
 • Drift og vedlikehold av skolens informasjonssystemer  
 • Utstyrsbestilling  
Kvalifikasjoner
 • Fullført og bestått Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Informasjonsteknologi  
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (minimum nivå B1) 
 • Gode digitale ferdigheter  
Personlige egenskaper
 • Lærevillig og faglig interessert  
 • Pliktoppfyllende og lojal  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Serviceinnstilt  
 • God ordenssans  

Lenke til søknad om lærlingplass innen IT – driftsfaget på Stavanger katedralskole

- Service- og administrasjonsfaget

Arbeidsoppgaver
 • Yte service til elever, ansatte og besøkende  
 • Betjening av sentralbord og resepsjon  
 • Ulike oppgaver innen elevadministrasjon, personaladministrasjon, regnskap, budsjett og innkjøp  
 • Registrering av opplysninger i digitale fagsystem  
 • Planlegging og gjennomføring av møter og kurs  
 • Forefallende kontoradministrative oppgaver  
Kvalifikasjoner
 • Fullført og bestått Vg1 Salg, service og reiseliv og Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon  
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (minimum nivå B1) 
 • Gode digitale ferdigheter  
Personlige egenskaper
 • Lærevillig og faglig interessert  
 • Pliktoppfyllende og lojal  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Serviceinnstilt  
 • God ordenssans  

Lenke til søknad om lærlingplass innen Service- og administrasjonsfaget på Stavanger katedralskole

- Renholdsoperatørfaget

Arbeidsoppgaver
 • Renholdsplanlegging gjennom digitale verktøy  
 • Opplæring i ulike renholdsmetoder  
 • Daglig og periodisk renhold  
 • Maskinelt renhold  
 • Arbeid med hygiene og annet HMS-arbeid  
Kvalifikasjoner
 • Fullført og bestått Vg1 Bygg- og anleggsteknikk  
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (minimum nivå B1)  

Annen relevant utdanning og praksis kan være aktuelt ved manglende Vg1-krav. Dersom søker har en annen faglig bakgrunn, kan dette påvirke læretidens lengde. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.   

Personlige egenskaper
 • Lærevillig og faglig interessert  
 • Pliktoppfyllende og lojal  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Interesse for digitale løsninger   
 • Serviceinnstilt  
 • God ordenssans  
Lenke til VILBLI ang. renholdsoperatør

Lenke til søknad om lærlingplass innen Renholdsoperatørfaget på Stavanger katedralskole

 
Vi tilbyr
 • God læringsarena med høy fagkompetanse  
 • Trivelige kollegaer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø   
 • Veiledning og oppfølging i læretiden av kvalifisert faglig leder  
 • Oppfølging av Lærlingkontoret i Rogaland fylkeskommune  
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov og avtaleverk  

 

Søknadsfrist: 01.03.2022 (elektronisk søknad) 
Husk også å søke læreplass på vigo.no. 

 

Til toppen