Vil du bli en del av Stavanger katedralskole?

Er du en lærevillig, pålitelig og engasjert person som ønsker å skaffe deg en allsidig og praktisk utdanning?

Da bør du søke lærlingeplass hos oss! 

Fagopplæringen er yrkesutdanning som fører fram til fagbrev.

Fra 1. august 2021 søker Stavanger katedralskole etter lærling i:

 

- Renholdsoperatørfaget

Sentrale arbeidsoppgaver som renholdsoperatør er planlegging og utøving av renhold. Sentrale arbeidsområder er:

 • rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
 • valg og bruk av riktige kjemikalier
 • valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • service, kundebehandling og kommunikasjon
 • arbeid med inneklima og hygiene
 • kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy

Det er følgende kvalifikasjonskrav til denne stillingen: 

 • Fullført og bestått VG1+ VG2 i Bygg- og anleggsteknikk (Vg2 spesialisering: Overflatebehandling) 
  (Dette alternativet gir 2 års læretid)

  Eller
 • Fullført og bestått VG1 Bygg- og anleggsteknikk (etter fagfornyelsen 2020)
  (Dette alternativet gir 3 års læretid inkludert 2 dager på lærlingskole i ½ år på Godalaen vgs eller Øksnevad vgs.) Man trenger også en skriftlig eksamen (Eksamenskode RH03102)

Se læreplan for renholdsoperatørfaget

Lenke til VILBLI ang. renholdsoperatør

Lenke til søknad om lærlingplass innen Renholdsoperatørfaget på Stavanger katedralskole

 

- IKT – servicefaget

Arbeidsoppgavene innen IKT vil variere fra supporthjelp til elever, ansatte og eksterne kursholdere til andre tekniske tjenester innen faget som for eksempel vedlikehold av IKT systemer/maskiner og kopimaskiner/printere, bestilling/kjøp av IKT rekvisita.

Det er følgende kvalifikasjonskrav til denne stillingen: 

 • Fullført og bestått VG1 - kurs og VG2 IKT- servicefag 

Se læreplan for IKT servicefaget

Lenke til søknad om lærlingplass innen IKT - servicefaget på Stavanger katedralskole

 

- Kontor- og administrasjonsfaget

Arbeidsoppgaver innen kontor og administrasjonsfaget vil variere fra betjening av ekspedisjon og sentralbord, økonomioppgaver, IT oppgaver og forefallende kontor og administrasjonsoppgaver.

Det er følgende kvalifikasjonskrav til denne stillingen: 

 • Fullført og bestått VG1 service og samferdsel og VG2 salg, service og sikkerhet 

Se læreplan for kontor- og administrasjonsfaget

Lenke til søknad om lærlingplass innen Kontor- og administrasjonsfaget på Stavanger katedralskole

 

Søknadsfrist: 28. februar 2021 (elektronisk søknad)

Rogaland fylkeskommune søker lærlinger innen byggdrifterfaget

Læretiden er 3 års opplæring i bedrift. I løpet av læretiden må du ta fellesfag som på Vg2, samt en tverrfaglig eksamen for byggdrifterfaget før du kan gå opp til fagprøven. I utgangspunktet vil lærlinger bli plassert ved en av fylkeskommunens videregående skoler som fast arbeidssted. Skoler som ikke har mulighet til å ha en lærling i fulltid, vil i noen tilfeller kunne dele ansvaret med en skole i nærheten. 

Lenke til søknad om lærlingplass innen Byggdrifterfaget i Rogaland fylkeskommune

 

Søknadsfrist: Søknader vurderes fortløpende frem til 31. mai 2021 (elektronisk søknad)

 

Til toppen