Ferdighetsprøver

Alle som søker musikk, dans og drama (som førstevalg), inviteres til en ferdighetsprøve. Denne prøven er frivillig og kan gi ekstra poeng (0, 7 eller 15). Prøven avholdes i første del av mai. Du vil motta en SMS midt i mars med nærmere informasjon. Husk at du aktivt må melde deg på.

Musikk

Det er satt av 15 minutter til hver ferdighetsprøve. Det er to til tre lærere tilstede.

  • Du framfører ett eller to stykker (tilsammen max 8 minutter), enten solo eller med akkopagnement (playback eller andre musikere).
  • For sangere skal en av sangene være norsk og den synges a cappella - uten instrumentalkomp eller playback.
  • Samtale med lærerne om motivasjon og musikalsk bakgrunn.

OBS: Vi oppfordrer søkere til å ordne med akkompagnement selv, enten live eller playback, eller framføre alene.

Dersom du vil bruke skolens akkompagnatør, må du sende inn noter til ashild.solberg@skole.rogfk.no innen 31.mars

 

Trommis med lærer - Klikk for stort bilde

Dans

Ferdighetsprøven er todelt: felles og individuell. Alle må være med på begge delene og prøven foregår i løpet av en ettermiddag/kveld. Det er to lærere til stede.

Fellesprøve:

  • Danseklasse med elementer fra klassisk ballett, jazzdans, samtidsdans og improvisasjon.

Individuell prøve:

  • Selvvalgt dans (ca. ett minutt). Du kan vise en dans du har laget selv, eller lært et annet sted.
  • Samtale med lærerne om motivasjon og danseerfaring.

 

Drama

Ferdighetsprøven vil være todelt:

Felles del:

Dere vil først ha en felles oppvarmingsøkt med fokus på fysisk arbeid, samspill og konsentrasjon. Denne ledes av våre teaterpedagoger og vil vare ca. 2 timer.

Individuell del:

Monolog: Etter den felles økten, framføres monologer individuelt. Du velger én av tekstene fra rullegardinmenyen under. (OBS: Tekstene som ligger ute nå er fjorårets monologer.  Årets tekster legges ut medio mars.)

Selvvalgt del: Etter framføring av monologen, har du anledning til å framføre noe du selv har valgt innen teater, dans eller musikk. Max 2 minutter.

Samtale: Det vil bli gjennomført en samtale med hver enkelt søker på ferdighetsprøven, hvor vi snakker litt om din bakgrunn og motivasjon for å søke hos oss.

  

Monologer til ferdighetsprøve

Obs: Velg kun én tekst. (Tekstene som ligger ute nå er fjorårets monologer.  Årets tekster legges ut medio mars.)

Alle monologene i ett dokument